Tra cứu thông tin bảo hành

Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Vui lòng nhập đủ thông tin trước khi tra cứu.

Thông tin thời hạn bảo hành sản phẩm

Tên sản phẩm {{ProductInfo.ProductName}}
Model {{ProductInfo.ProductModel}}
mã bảo hành (SerialNo hoặc PIN) {{ProductInfo.SerialNo}}
PIN {{ProductInfo.PIN}}
Trạng thái Chưa kích hoạt Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Expiry Tạm khóa Lỗi
Activate date {{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
Ngày hết hạn {{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}
Yêu cầu bảo hành, sửa chữa


Lịch sử sửa chữa, bảo hành

# Số phiếu Tên khách hàng Ngày nhận Tình trạng hư hỏng Trạng thái Ghi chú trả máy
{{$index + 1}} {{phieubaohanh.WarrantBill.WarrantBillNo}} {{phieubaohanh.WarrantBill.FullName}} {{phieubaohanh.WarrantBill.ReceivedDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} {{phieubaohanh.WarrantBill.DescriptionReceive}} Mới tạo Đang sửa Khách không sửa Sửa xong Đã trả máy {{phieubaohanh.WarrantBill.Complaint == "" ? "không có" : phieubaohanh.WarrantBill.Complaint}}
<